Process och event_sve_Omslag tumbnailjpg

Process och Event
Uppläsare: AI robot
ISBN: 9789176395998

Vi måste tänka bättre. Vi måste tänka i rörelse och förändring, och vi måste överge barnsliga drömmar om en verkligare verklighet än den verkliga.

Om vi, exempelvis, leker med tanken att den Process som kallas historien leder fram till det Event som kallas Gud, måste vi förstå vad det innebär. Nämligen: att Gud är något vi människor skapar för att vi har det behovet – inte något som har skapat världen eller oss människor (eller någonting annat).

Den nya tidens Gud finns alltså inte ännu, men dagens tekniska revolutioner gör att skapelseögonblicket närmar sig. Goda nyheter, kan tyckas, men därmed reducerar människan sig själv till en historisk parentes, åtminstone om vi får tro cyberfilosoferna Alexander Bard och Jan Söderqvist. Och vi är närmare gudarnas tidsålder än du tror.

Följ med på en hisnande expedition som tar oss från religionernas barndom i form av magi och vidskepelse via persiska mystiker och bildstormare till upplysningen, moderniteten och den artificiella intelligensens tidevarv. Alexander Bard och Jan Söderqvist genomför en lika nödvändig som radikal omskrivning av den västerländska idéhistorien och förklarar varför människans jakt på det gudomliga ofrånkomligen leder oss fram till en Messiasmaskin med en helt egen agenda.

Process och Event avrundar ett kvartssekels systematiskt tänkande och avslutar den internationellt hyllade Narratologitrilogin. Den sätter varje upptänklig form av lärdom i rörelse och är exakt så underhållande och provokativ som bara en bok av Bard & Söderqvist kan vara.

Process and event_eng_Omslag tumbnailjpg

Process and Event
Narrator: AI robot, english
ISBN: 9789176396025

We have to improve our thinking. We must think in terms of motion and change, and we must abandon all childish dreams of a reality more real than the real one.  

If, for example, we play with the idea that the Process called History leads to the Event called God, we have to understand what that means. Namely: that God is something we humans create because we have that need not something that created the world or us humans (or anything else).  

This God of the new era does not yet exist, but the current technological revolutions mean that the moment of creation is near. Good news, you might say, but thereby Man reduces himself to a historical parenthesis, at least if we are to believe cyberphilosophers Alexander Bard and Jan Söderqvist. And we are closer to the age of the gods than you think.  

Join in a breathtaking expedition that takes us from the infancy of religions in the form of magic and superstition via Persian mystics and iconoclasts to the age of enlightenment, modernity, and artificial intelligence. Bard & Söderqvist carry out a necessary and radical rewriting of the history of Western ideas and explain why Man's search for the divine inevitably leads us to a Messiah machine with an agenda of its own.  

Process and Event rounds off a quarter of a century of systematic thinking and concludes the internationally acclaimed Narratology trilogy. It sets every imaginable form of erudition in motion and is exactly as entertaining and provocative as only a book by Bard & Söderqvist can be.

9789176395981_En strimma ljus_tumbnailjpg

En strimma ljus
Uppläsare: Martin Halland
ISBN: 9789176395981

Vill du upptäcka vardagen med dina händer?
Miljöer och händelser genom lukt och hörsel?
Släck ljuset eller blunda hårt.
Genom att öppna en dörr på glänt inbjuder författaren läsaren att tillbringa en stund på samma villkor som en blind.
Vi möter människor där det yttre skalet saknar betydelse i stället är det orden som sägs och tonfall som spelar en viktig roll.
Vi delar en gemensam värld. Bär på samma drömmar tankar och önskningar.
Ändå finns där en skillnad.
Livet är inte enkelt och tankar är den handikappades värsta fiende som är till hinder för att acceptera och njuta av livet.
Författaren tar oss med på en resa genom sin barndom, och uppväxt fram till vuxenlivets väg.

André Jarz är pseudonym för Wieslaw Jarzebowski. Född i Polen 1955. På grund av en kuvösskada blir han blind men kan se skillnad på ljus och mörker. Vid sju års ålder immigrerar han till Sverige tillsammans med sina föräldrar. Efter grundskolan på Tomtebodaskolan återvänder han dit efter gymnasiet för att som en av de sista genomgå utbildning till pianostämmare, som länge varit ett statusyrke bland synskadade.

Boken bygger på dagboksanteckningar. Det är en historia fylld av värme och stor berättarglädje.

The Communist manifesto - Omslag minijpg

The Communist manifesto
Narrator: AI robot, english
ISBN: 9789176395974

The Communist Manifesto is an 1848 pamphlet by German philosophers Karl Marx and Friedrich Engels. Commissioned by the Communist League and originally published in London just as the Revolutions of 1848 began to erupt, the Manifesto was later recognized as one of the world's most influential political documents.

It presents an analytical approach to the class struggle (historical and then-present) and the conflicts of capitalism and the capitalist mode of production, rather than a prediction of communism's potential future forms.

The Communist Manifesto summarizes Marx and Engels' theories concerning the nature of society and politics, namely that in their own words "[t]he history of all hitherto existing society is the history of class struggles". It also briefly features their ideas for how the capitalist society of the time would eventually be replaced by socialism. In the last paragraph of the Manifesto, the authors call for a "forcible overthrow of all existing social conditions", which served as a call for communist revolutions around the world.

Oliverjpg

Oliver Twist 
Narrator: AI robot, english
ISBN: 9789176395967

The book Oliver Twist is written by Charles Dickens. The book is about a boy growing up in a dark England during a time when the difference between rich and poor was great. The boy's mother dies shortly after his birth and she leaves behind the orphan boy Oliver twist. In the book, you follow Oliver Twist on his life journey from birth. Among other things, we get to follow his life in the meeting with the infamous criminal Fagin, who teaches Olives to pickpocket. Something that does not feel good for Oliver who does everything he can to escape this.

Oliver Twist is one of Charles Dickens' most popular novels and his depiction of London's underworld in the 19th century has become a classic.

Philip kopierajpg

Philip - om kärlek och trädgård
Uppläsare: Sara Bäckmo
ISBN: 9789176395943

En berättelse om livet som Sara; i en älskad familj, i trädgården, i yrkeslivet och i kroppen, här på landet och tillsammans med finaste vännerna. Från sarabackmo.se.

Djup kopierajpg

Djupbäddar
Uppläsare: Sara Bäckmo
ISBN: 9789176395936

En berättelse om livet som Sara; i en älskad familj, i trädgården, i yrkeslivet och i kroppen, här på landet och tillsammans med finaste vännerna. Från sarabackmo.se.

Trdgrdjpg

Nytt Trädgårdsår
Uppläsare: Sara Bäckmo
ISBN: 9789176395929

En berättelse om livet som Sara; i en älskad familj, i trädgården, i yrkeslivet och i kroppen, här på landet och tillsammans med finaste vännerna. Från sarabackmo.se.

Ddsryck och Pauser_smalljpg

Dödsryck och pauser
Uppläsare: Martin Halland
Speltid: 1 tim, 3 minuter
ISBN: 9789176395950

Med denna diktsamling tar debutförfattaren Johan Rasmundson med läsaren på en fängslande resa, genom existentiella och surrealistiska landskap, där mänskligheten famlar i nattsvart mörker, uppför branter och nedför de djupaste avgrunder.

Digital Libido_Swe_1_webbjpg

Digital libido - sex, makt och våld i nätverkssamhället

Uppläsare: Kristoffer Hellström
Speltid: 16 timmar, 2 minuter
ISBN: 9789176395509

Vi ser oss omkring. Och vi vantrivs. Tillväxten slår nya rekord, fattigdom och analfabetism minskar, teknologiska innovationer skapar fantastiska möjligheter. Samtidigt känner vi alla innerst inne att det är någonting som är fundamentalt fel. Demokratierna har gått i baklås och producerar auktoritära översittare; en växande underklass bedövar sig med snabba kolhydrater och fördummande underhållning. Samhället infantiliseras, det politiska samtalet förfaller. Alexander Bard och Jan Söderqvist utgår i denna mäktiga tour de force från psykoanalysen och Sigmund Freuds profetiska storverk "Vi vantrivs i kulturen" när de skärskådar tillståndet i internetåldern. 

"Digital Libido : Sex, makt och våld i nätverkssamhället" är en djuplodande och brutalt ärlig analys av människans alltmer akuta vilsenhet i det framväxande nätverkssamhället. Bard & Söderqvist genomlyser varje aspekt av relationen mellan människa och teknologi för att tydliggöra samtidens och framtidens existentiella problematik. Vad är det som händer? Och varför? "Digital Libido" besvarar frågorna du knappt vågar ställa.

Digital Libido_Swe_1_webbjpg

Digital libido - sex, power and violence in the network society

Uppläsare: Kristoffer Hellström
Speltid: 15 timmar, 11 minuter
ISBN: 9789176395516

Global growth sets new records, poverty and illiteracy rates fall, technological innovation creates amazing opportunities. Still we are deeply discontent, there is something fundamentally wrong with contemporary society. Democracies are paralysed and produce authoritarian bullies as leaders, a growing underclass sedates itself with fast carbs and moronic entertainment. Society is infantilised and political discourse implodes. 

Digital Libido is a deep and brutal analysis of humanity"s rapidly increasing sense of loss and confusion in the network society. Departing from Sigmund Freud, the father of psychoanalysis, and his prophetic masterpiece Civilisation and its Discontents, philosophers and futurologists Alexander Bard and Jan Söderqvist create a tour de force while digging deep into the human condition in the internet age. Exposing every aspect of the complex relationship between Man and technology, Bard & Söderqvist clarify our current and future existential dilemmas. 

Welcome to the attentionalist chaos, where order gains such a massive value that people are willing to pay any price to obtain it. So what is happening? And why? Digital Libido answers the questions you were too scared to even ask. 

About the authors: ALEXANDER BARD is a philosopher, futurologist, spiritual and political activist. He has a background of almost three decades as a highly successful artist, producer and songwriter in the music industry. Bard is a globally renown lecturer and ideologue, both on the live stage and on a multitude of media platforms. JAN SÖDERQVIST is a philosopher, futurologist and lecturer. Söderqvist is a pioneer of online television, but has been professionally active in almost all conceivable media disciplines, such as the daily press, magazines, film, radio and television. He currently writes for the Swedish major daily Svenska Dagbladet and works as editor for Axess Magasin.


Framsida En roterande spegel av musik_webbjpg

En roterande spegel av musik

Uppläsare: Martin Halland
Speltid: 3 timmar, 16 minuter
ISBN: 9789176395912

I denna unika samling dikter och berättelser bjuder debutförfattaren Joakim Nordbrandt läsaren på en fängslande resa genom ljus och mörker, tid och rum, surrealism och existentialism. Skrivandet bör vara en kamp mot perfektionen och perfektionen en kamp mot skrivandet. När dessa två antagonister möts uppstår en kreativ balans som ebbar ut i skapande. Det är inte för än man ger upp alla föreställningar om perfektion som den ultimata dikten kan uppstå. En roterande spegel av musik är omöjlig att skapa och därför så lockande.

vindingevalskopierajpg


Vindingevals av Arthur Lundkvist
Uppläsare: Anders Wahlén
Speltid: 9 timmar, 49 minuter
ISBN: 9789176390276

Vindingevals är en roman av Artur Lundkvist utgiven 1956. Romanen utspelar sig i ett litet samhälle i södra Sverige och var inspirerad av Lundkvists egen uppväxtmiljö i norra Skåne. Boken filmatiserades 1968 efter manus av Lars Widding och Åke Falck i regi av Åke Falck.


mlarpiraterjpg
Mälarpirater av Sigfrid Siwertz

Uppläsare: Tomas Löfdahl
Speltid: 3 timmar, 53 minuter
ISBN: 9789176390214

 En roman av Sigfried Siwertz från 1911. En modern klassiker - boken handlar om tre unga pojkar, Erik, Fabian och Georg, som "lånar" en segelbåt och ger sig ut på sjörövaräventyr i Mälaren. Boken har filmats flera gånger; 1923, 1959 och 1987.

theresekopierajpg
Thérèse Raquin av Émile Zola
Uppläsare: Tomas Löfdahl
Speltid: 6 timmar, 57 minuter
ISBN: 9789176390252

Thérèse Raquin av Émile Zola gavs ut första gången år 1867 och räknas som Zolas debut- och genombrottsroman. Boken blev vid utgivningen ett slags skandalsuccé i Frankrike, och har blivit ett av Émile Zolas mest kända verk. Romanen publicerades först som en följetong i den franska tidskriften L'Artiste, och boken publicerades i december samma år. Romanen är en naturalistisk skildring av bland annat begär, passion, otrohet, mord, kärlek och hat. Den första svenska översättningen utkom år 1884. Zola ville framhäva sitt verks huvudsyfte som vetenskapligt och studerade den psykologiska delen hos människan, och psykologin var en ny och främmande vetenskap i mitten av 1800-talet.

blondinernakopierajpg

Ut med blondinerna! av Olle Hedberg
Uppläsare: Tomas Löfdahl
Speltid: 2 timmar, 31 minuter
ISBN: 9789176390269

Ut med blondinerna! är en kortroman av Olle Hedberg med undertiteln Sann berättelse ur livet. Boken utkom våren 1939 och är en satir över och pamflett mot antisemitismen och nazismen i Tyskland vid denna tid, samt en uppmaning till civilkurage. Handlingen utspelar sig i det fiktiva landet Salinien, där "blondinerna" (ordet blondin syftade vid den tiden på alla ljushåriga, både män och kvinnor) är de som baktalas, förtrycks, misshandlas och avrättas av de mörka "salinierna". När "ut med blondinerna" skulle diskuteras i en radiosändning om litteratur 1939 ombads litteraturkrönikan att ta bort "Ut med blondinerna" då den ansågs politiskt brännbar och utrikesdepartementet skulle kunna få svårigheter med kritiken mot Nazityskland.


sherlockkopierajpg

Sherlock Holmes Bragder av Arthur Conan Doyle
Uppläsare: Tomas Löfdahl
Speltid: 2 timmar, 13 minuter
ISBN: 9789176390238

Sherlock Holmes Bragder innehåller några av Arthur Conan Doyles mest kända Sherlock Holmes-historier: De Fem Apelsinkärnorna Det Hemlighetsfulla Brevet samt Den Musgraveska familjehemligheten.  I dessa noveller får vi bl.a. se Sherlock Holmes upptäcka försvunna skatter samt kämpa mot Ku-Klux Klan!


msenkopierajpg

Måsen : berättelsen om Jonathan Livingston Seagull av Richard Bach
Uppläsare: Lars Derkert
Speltid: 1 timma, 3 minuter
ISBN: 9789176394373

Måsen, eller Jonathan Livingston Seagull, är en sällsynt fågel, vars vilja är att lära sig flyga spränger alla gränser. Jonathan talar till dem som är unga i sinnet och sätter fantasin i rörelse mot okända mål. Berättelsen är i en förkortad version som varsamt restaurerats från rullband.


kallocainkopierajpg

Kallocain av Karin Boye
Uppläsare: Holger Calov
Speltid: 7 timmar, 21 minuter
ISBN: 9789176394298

Kallocain är en mörk, skrämmande profetia om vad som kan hända om en stat skulle styras av ett tekniskt fulländat kontrollsystem, där individen ständigt kan övervakas. Världsstaten - landet i boken - har på grund av krigshot från Universalstaten tvingat ner människorna under jord. Där lever de i olika "celler", Kemistäder, Skostäder och så vidare, men byggnationen sträcker sig nedåt som skydd mot faran. För att undvika spionage tillåts inte medborgarna i de olika cellerna att besöka varandra, och om familjer splittras är det för gott.

Med sin sanningsdrog har kemisten Leo Kall funnit en väg in till medborgarnas själar. Det visar sig att de flesta hyser heta drömmar om uppror mot Världsstaten och en önskan om Ökenstaden – en avlägsen plats för frihet och kärlek. Leo Kall börjar själv tvivla på Staten och ifrågasätta sin roll som lojal medsoldat.

Kallocain är en dagboksroman från 1940 av Karin Boye. Den är hennes både sista och mest kända roman, översatt till fler än tio olika språk.

Romanen innehåller inslag av både science fiction och dystopi, och beskriver ett framtida samhälle där individen tillhör staten, har betydelse enbart som en del i gruppen och ständigt övervakas. Den drar inspiration från samhällsutvecklingen i både Tyskland och Sovjetunionen innan andra världskriget. Trots det ständiga övervakandet och det stängda samhället beskriver romanen även djupa mänskliga känslor som kärlek och strävan efter frihet.


gstaberlingkopierajpg

Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf
Uppläsare: Lotta Burman
Speltid: 14 timmar, 52 minuter
ISBN: 9789176394151

Gösta Berlings saga handlar om livet på landet runt Frykensjöarna i Värmland på 1820-talet. I centrum står tre personer, varav den ena är prästen Gösta Berling som avsatts eftersom han misskött sig och brukat alkohol. De andra två personerna är den kraftfulla majorskan på Ekeby gård, och slutligen den elake brukspatron Sintram som är i förbund med djävulen.

Gösta Berlings saga är Selma Lagerlöfs debutroman, utgiven 1891. Många kapitel bjuder på alternativa historier, där bipersoner skildras ingående och färgstarkt. Den är idag översatt till mer än 50 språk.


grevenkopierajpg

Greven av Monte Cristo av Alexandre Dumas d.ä.
Uppläsare
: Tomas Löfdahl
Speltid: 11 timmar
ISBN: 9789176390184

Greven av Monte Cristo är en roman av Alexandre Dumas d.ä. från 1844, först publicerad 1845-46 som följetong i Journal des débats och är en av världens mest lästa äventyrsromaner. Den oskyldigt dömde Edmond Dantès, som suttit fängslad i 14 år, förväxlas med en avliden fånge, och lyckas fly ur fängelset. Den avlidne avslöjade innan sin död platsen där en berömd försvunnen skatt skall finnas. När Dantés flytt, hittat skatten och utnämnt sig själv till Greve så gör han till sin livsuppgift att hämnas på de som fick honom oskyldigt fängslad.


fettprlankopierajpg

Fettpärlan av  Guy de Maupassant
Uppläsare
: Tomas Löfdahl
Speltid: 1 timma, 36 minuter
ISBN: 9789176390207

Guy de Maupassant berömda roman från 1880. Det har varit krig och oro i Frankrike länge. I boken följer vi några resenärer - greven och grevinnan Bertrand, affärsmännen Levant och Carrer med fruar, två nunnor, en rödskäggig man och så Fettpärlan, den härligt feta gatflickan. Framme på värdshuset tvingas de resande be Fettpärlan om en tjänst för att de ska kunna resa vidare. Men vill hon göra det de ber henne om?


drglaskopierajpg

Doktor Glas av Hjalmar Söderberg
Uppläsare: Emil Rehnström
Speltid: 4 timmar, 25 minuter
ISBN: 9789186023263

Doktor Tyko Gabriel Glas förälskar sig i den unga vackra Helga, som är fast i ett hopplöst, kärlekslöst äktenskap med den motbjudande pastor Gregorius. Helga vänder sig till doktor Glas för att få hjälp och alltmer aktivt förbereder han lösningen. Eftersom skilsmässa är omöjlig och situationen blir allt mera outhärdlig, tar doktor Glas mer drastiska beslut än så.

Bokens centrala problem - har man rätt att döda en människa för att rädda en annan - har genom decennierna väckt häftig debatt. Den har också blivit älskad för de vemodiga porträtten och miljöerna från det oscarianska Stockholm - tecknade med hela Söderbergs oöverträffade känslighet och kvickhet.

Doktor Glas är en dagboksroman av Hjalmar Söderberg som utkom 1905. Romanen, som uppfattades som mycket provocerande av samtida läsare, har idag blivit en klassiker. Huvudpersonens lika skarpsinniga som svårmodiga reflektioner över livets meningslöshet och det moraliska dilemma han genomkämpar känns fortfarande aktuella.


dikterkopierajpg

Dikter i urval av Gustav Fröding
Uppläsare: Tomas Löfdahl
Speltid: 33 minuter
ISBN: 9789176390214

Gustav Fröding föddes på en gård i Värmland 1860. Han debuterade som diktare 1891 och fortsatte sedan vara produktiv till sin död 1911. Det här är ett urval från hans rika produktion av dikter.


frostmokopierajpg
Barnen ifrån Frostmofjället av Laura Fitinghoff
Uppläsare: Holger Calov
Speltid: 8 timmar, 20 minuter
ISBN: 9789176394304

Barnen ifrån Frostmofjället handlar om en syskonskaras mödosamma vandring över fjällmarker för att slippa fattigstugan och hitta ett bättre liv. Deras far har dött, och när modern är döende börjar barnen sin vandring tillsammans med geten Gullspira. Äldsta barnet Ante är då tretton år gammal.

Genom hela boken skildras, eller kanske snarare predikas, en rädsla för spriten, kanske tydligast i den scen då några äldre grabbar försöker förmå Ante, präktigheten själv, att dricka kaffekask.

Barnen ifrån Frostmofjället är en klassisk barnbok av Laura Fitinghoff utgiven1907, som betraktas som Sveriges första stora realistiska barnroman.


ingenannanutvgkopierajpg
Ingen annan utväg av Hans Hansson
Uppläsare: Emil Rehnström
Speltid: 8 timmar, 25 minuter
ISBN: 9789176394328

En helt vanlig familj drabbas av bottenlös sorg på grund av en tragiska händelse. Lösningen på familjens problem syns i fjärran men verkar trots det omöjlig att nå. Är det möjligt att sätta alla tidigare mänskliga värderingar åt sidan, att göra det mest förbjudna för att rädda vad som räddas kan? Hur skör och mottaglig för känslor, varma som kyliga, kan man bli när man befinner sig på botten av en kris? Är vi i västvärlden trogna våra ideal när vi drabbas på liknande sätt som människor i andra kulturer, eller är vi beredda till samma till synes grymma handlingar för att nå en lösning? Finns någon gräns för vårt handlande när vi trängs in i ett hörn?

Hans Hansson är socionom som arbetat med socialt arbete i Stockholmtrakten innan han flyttade med sin familj till Piteå där han verkade som kultur- och fritidschef i 19 år. Därefter fattade han pennan och började skriva. Denna bok är Hans debutroman.


ordenkopierajpg
När orden tagit slut av Hans Hansson
Uppläsare: Emil Rehnström
Speltid: 7 timmar, 37 minuter
ISBN: 9789176394311

Hur kommer det sig att fyra högst vanliga svenska medborgare hamnar mitt i konflikten mellan den Västsahariska befrielserörelsen Polisario och ockupationsmakten Marocko? Dessutom att de blir en bricka i spelet mellan de militanta jihadisterna i Nordafrika och demokratierna i väst. Samt påtvingas delaktighet i striden mellan den demokratiska befrielserörelsen Polisario och den militanta jihadistiska organisationen Aqim. Och, som om det inte var nog, hur kan det komma sig att en nära på livslång vänskap på bara några veckor kan övergå till djupaste misstro och främlingskap? När de egentligen skulle ut på en spännande och utmanande världsomsegling!

Hans Hansson är socionom som arbetat med socialt arbete i Stockholmtrakten innan han flyttade med sin familj till Piteå där han verkade som kultur- och fritidschef i 19 år. Därefter fattade han pennan och började skriva. Denna bok är hans andra roman.


svart1kopierajpg

Mannen i svart - Del 1 av Henry Kuttner och H.P. Lovecraft
Uppläsare: Tor Isedal och Max von Sydow
Speltid: 44 minuter
ISBN: 9789176394335

Mannen i svart har nu återupplivats och producerats som ljudbok. En unik inspelning som varsamt restaurerats från rullband.

1953 sändes dessa skräckberättelser varje vecka i Sveriges radio och nu kan alla återigen andlöst bekanta sig med härjande varulvar, personligheter som klyvs, otäcka barn och fientliga varelser mitt ibland oss.

Bland författarna hittar vi Kuttner, Lovecraft, Parker, Jungstedt, Collier, Knaele, Slesar och Harwood och inläsningarna görs inte mindre än av Max von Sydow, Tor Isedal, Gösta Prüzelius, Carl Billqvist och Anita Wall.

Böckerna är uppdelade i fyra delar.
Del 1 (denna del): Råttorna på kyrkogården, I gravkoret
Del 2: Pojke som skottkärra, Min son skall förklara
Del 3: De Mortuis, Vråmin
Del 4: Examensdagen, Sålunda förnekade jag Belseb, Nu skall pappa åka, Kedjor

Bered er på några härligt kusliga timmar...


svart2kopierajpg
Mannen i svart - Del 2 av Torsten Jungstedt och Richard Parker

Uppläsare
: Tor Isedal och Gösta Prüzelius
Speltid: 47 minuter
ISBN: 9789176394342

Mannen i svart har nu återupplivats och producerats som ljudbok. En unik inspelning som varsamt restaurerats från rullband.

1953 sändes dessa skräckberättelser varje vecka i Sveriges radio och nu kan alla återigen andlöst bekanta sig med härjande varulvar, personligheter som klyvs, otäcka barn och fientliga varelser mitt ibland oss.

Bland författarna hittar vi Kuttner, Lovecraft, Parker, Jungstedt, Collier, Knaele, Slesar och Harwood och inläsningarna görs inte mindre än av Max von Sydow, Tor Isedal, Gösta Prüzelius, Carl Billqvist och Anita Wall.

Böckerna är uppdelade i fyra delar.

Del 1: Råttorna på kyrkogården, I gravkoret
Del 2 (denna del): Pojke som skottkärra, Min son skall förklara
Del 3: De Mortuis, Vråmin
Del 4: Examensdagen, Sålunda förnekade jag Belseb, Nu skall pappa åka, Kedjor

Bered er på några härligt kusliga timmar...


svart3kopierajpg
Mannen i svart - Del 3 av John Collier och  Nigel Kneale

Uppläsare: Carl Billquist
Speltid: 46 minuter
ISBN: 9789176394359

Mannen i svart har nu återupplivats och producerats som ljudbok. En unik inspelning som varsamt restaurerats från rullband.

1953 sändes dessa skräckberättelser varje vecka i Sveriges radio och nu kan alla återigen andlöst bekanta sig med härjande varulvar, personligheter som klyvs, otäcka barn och fientliga varelser mitt ibland oss.

Bland författarna hittar vi Kuttner, Lovecraft, Parker, Jungstedt, Collier, Knaele, Slesar och Harwood och inläsningarna görs inte mindre än av Max von Sydow, Tor Isedal, Gösta Prüzelius, Carl Billqvist och Anita Wall.

Böckerna är uppdelade i fyra delar.

Del 1: Råttorna på kyrkogården, I gravkoret
Del 2: Pojke som skottkärra, Min son skall förklara
Del 3 (denna del): De Mortuis, Vråmin
Del 4: Examensdagen, Sålunda förnekade jag Belseb, Nu skall pappa åka, Kedjor

Bered er på några härligt kusliga timmar...


svart4kopierajpg

Mannen i svart - Del 4 av John Collier, Kitty Harwood, Nigel Kneale och Henry Slesar
Uppläsare
: Carl Billquist, Tor Isedal och Anita Wall
Speltid: 46 minuter
ISBN: 9789176394366

Mannen i svart har nu återupplivats och producerats som ljudbok. En unik inspelning som varsamt restaurerats från rullband.

1953 sändes dessa skräckberättelser varje vecka i Sveriges radio och nu kan alla återigen andlöst bekanta sig med härjande varulvar, personligheter som klyvs, otäcka barn och fientliga varelser mitt ibland oss.

Bland författarna hittar vi Kuttner, Lovecraft, Parker, Jungstedt, Collier, Knaele, Slesar och Harwood och inläsningarna görs inte mindre än av Max von Sydow, Tor Isedal, Gösta Prüzelius, Carl Billqvist och Anita Wall.

Böckerna är uppdelade i fyra delar.

Del 1: Råttorna på kyrkogården, I gravkoret
Del 2: Pojke som skottkärra, Min son skall förklara
Del 3: De Mortuis, Vråmin
Del 4 (denna del): Examensdagen, Sålunda förnekade jag Belseb, Nu skall pappa åka, Kedjor

Bered er på några härligt kusliga timmar...


  omslag_anmldfrsvunnenjpg

Anmäld försvunnen - Första delen i serien om Roland Hassel av Olov Svedelid    

Uppläsare: Christian Berling
Speltid: 3 tim, 36 min
ISBN: 978-91-7639-438-0

Kriminalinspektör Roland Hassel är en antihjälte, en polis som gör sitt jobb fast han alltid råkar illa ut. Detta är en historia som handlar om illegalt spel, men lika mycket om det våld som följer i brottslighetens spår.
Anmäld försvunnen är den första delen i serien om kriminalinspektör Roland Hassel. Den belönades av Expressen med Sherlock 1973, och många anser att den hör till en av de absolut bästa svenska deckarna genom tiderna.

Cover_webbjpg

Förbannelse över de otrogna (E-bok) av Frank Heller

ISBN 9789176390603

Novellserien "Förbannelse över de otrogna" tillkom våren och sommaren 1918 i form av regelbundna bidrag till en tidning vid namn Fasetten och utgavs i bokform följande vår.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.